Nữ tài xế lùi thẳng xe vào nhà dân vì nhầm chân ga

Nữ tài xế cài số lùi rồi bất ngờ đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lùi thẳng vào nhà dân ven đường.

Video: OFFB