Nữ tài xế nêu lý do không nhận vé của BOT Cai Lậy

BOT Cai Lậy phải xả trạm lần thứ 6 trong sáng 4/12 và nữ tài xế yêu cầu máy soi tiền đã xuất hiện trở lại.

Theo Zing