Nửa đêm phong tỏa hơn 7.000 dân ở Hóc Môn, quay xe khi gặp chốt chặn

Sự kiện: Dịch COVID-19
Đúng 0h ngày 25/6, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa nhiều khu vực trên địa bàn huyện Hóc Môn để phòng chống dịch Covid-19.

Đình Tuyến