Nuốt nguyên chai nhựa vào bụng, rắn hổ mang oằn mình để nôn ra

Chỉ vì nhầm chai nhựa là thức ăn, con rắn hổ mang đã suýt mất mạng khi nuốt vào trong bụng.
Nguồn ndtv.com