Ô nhiễm ánh sáng gây hại tới mức nào?

Phần Tiêu điểm của chương trình Chuyển động 24h sẽ đưa ra cái nhìn tổng quát nhất về thực trạng ô nhiễm ánh sáng trên thế giới, đặc biệt là hệ lụy của nó.


Theo VTV