Ô tô con vào cua gấp lao thẳng xuống mương nước

Tài xế vào cua gấp khi di chuyển qua cây cầu hẹp, không có lan can 2 bên đã bất ngờ mất lái rồi lao thẳng xe xuống mương nước.

Video: OFFB