Ông Biden quyết tâm đảo ngược hàng loạt chính sách của TT Trump

Tổng thống đắc cử Biden đã sẵn sàng để đảo ngược những chính sách được coi là tiêu biểu của ông Donald Trump trong nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Q.N (Theo Fox News | Video: C-Span, Reuters, The Guardian)