Ông Nguyễn Đức Chung: Nước sông Tô Lịch 'đứng' sẽ làm sạch được ngay

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, nếu nước sông Tô Lịch "đứng" thì có thể dùng chế phẩm Redoxy3C để xử lý ô nhiễm như các ao hồ.

Đình Hiếu