Phải bồi thường cho hàng xóm hơn 200,000 USD vì... để chó sủa

Một hộ gia đình ở Mỹ đã phải bồi thường cho nhà hàng xóm số tiền lên đến 200,000 USD vì để những con chó ngao Tây Tạng sủa ầm ĩ gây phiền nhiễu.


Theo VTC14