Phân tích sức mạnh tên lửa đạn đạo 'quái vật' của Triều Tiên

Các chuyên gia nhận định, tên lửa này có 11 trục, sẽ là một trong những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lớn nhất thế giới nếu nó đi vào hoạt động.

Q.N (The Sharjah24 News | Video: Sharjah24 News , Reuters)