Phản ứng xuất thần thoát ô tô đâm trực diện trong gang tấc

Một phụ nữ đang phân loại hàng hóa trước cửa nhà bất ngờ bị một ô tô mất lái trong lúc lùi lao vọt tới.

Nguồn: Newsflare