Phát hiện cổ vật quý nặng 20kg trong khu phế tích chùa cổ ở Hải Phòng

Khu phế tích chùa Kim Liên gần như bị quên lãng bao lâu nay, mới đây một người dân đào đất trồng cau ở đây đã phát hiện một con long quy bằng đá xanh nặng hơn 20kg.
Theo NLD