Phát hiện hóa thạch khủng long khổng lồ 180 triệu năm tuổi

Một hóa thạch khủng long khổng lồ 180 triệu năm tuổi được các nhà cổ sinh vật học ở tây nam Trung Quốc phát hiện.
Theo Newsflare