Phát hiện lăng mộ 4400 năm ở Ai Cập còn nguyên vẹn như mới được xây dựng

Ai Cập vừa phát hiện một lăng mộ 4400 tuổi nằm ở phía nam của thủ đô Cairo. Đây là một trong những lăng mộ cổ được bảo tồn tốt nhất tại đất nước của những vị pharaon.
Video: World News