Phẫu thuật não để cai nghiện ma túy đá được thực hiện như thế nào?

Các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc đang sử dụng phương pháp phẫu thuật, kích thích não sâu hay còn gọi là DBS để giúp những người sử dụng ma túy đá cai nghiện.

Q.N (Video: AP, Sharjah24 News)