Philippines: Kỳ lạ tục lệ di chuyển, bê cả nhà bằng tay không đến nơi ở mới

Khái niệm ‘chuyển nhà’ là cách chúng ta chuyển gói ghém, thu dọn đồ đạc và chuyển đến một ngôi nhà mới. Tuy nhiên, theo truyền thống của người Philippines, ‘chuyển nhà’ là di chuyển cả ngôi nhà đến một địa điểm khác. Việc di chuyển này được thực hiện bằng tay và sức người.

Q.N (Video: Youtube@Jimmyspeaks TV, pedrito ensomo)