Phim Việt 'nhọ' nhất năm 2015 được cấp phép ra rạp

Sau gần một tháng miệt mài chỉnh sửa phim cho phù hợp với yêu cầu từ Cục Điện Ảnh, phim Việt "nhọ" nhất năm 2015 đã chính thức được cấp phép ra rạp.
Theo Lao Động