Phở Đặc Biệt thực hiện trào lưu mới lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Mới đây, Phở Đặc Biệt đã tung ra video về một trào lưu mới xuất hiện lần đầu tại Việt Nam.


Theo Yeah1