Pizza thanh long ruột đỏ 'giải cứu' nông sản cháy hàng ở Hà Nội

Sự kiện: Dịch COVID-19
Chỉ buổi sáng đầu tiên ra mắt, hơn 100 chiếc pizza đế thanh long đỏ đã được bán hết vèo và có thêm cả trăm đơn đặt hàng khác. Pizza đế thanh long đỏ là một sáng kiến mới tại Hà Nội để góp phần vào giải cứu nông sản thanh long.

Linh Trang - Anh Phú