Porsche đâm xuyên tường, rơi xuống hầm để xe

Một chiếc Porsche đã đâm xuyên tường và rơi trở lại gara mà nó vừa lái ra ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo Newsflare