Proptech (Công nghệ Bất động sản) được đánh giá là một trong những lĩnh vực startup thu hút vốn đầu tư cao nhất trong 2 năm trở lại đây.

Proptech (Công nghệ Bất động sản) được đánh giá là một trong những lĩnh vực startup thu hút vốn đầu tư cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Đây cũng sẽ là xu hướng của Việt Nam trong tương lai.

Đại dịch đã thúc đẩy hoạt động giao tiếp vật lý giữa người với người chuyển dịch lên các nền tảng trực tuyến, khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2020, lưu lượng truy cập Internet toàn cầu đã tăng 40%. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về giao tiếp trực tuyến và tạo động lực phát triển các trung tâm lưu trữ công nghệ.