Quần đảo kỳ lạ nơi du khách có thể nhìn thấy 'quá khứ' và 'tương lai'

Quần đảo Dioemde không giống bất cứ quần đảo nào khác trên thế giới, bởi trên quần đảo này, du khách có thể nhìn thấy ‘quá khứ’ và ‘tương lai’.
Q.N (Video:Youtube@Meredith Katzenberger,Youtube@Robert Michaud, Youtube@Amazing Stuff )