Quán ốc Bà câm: Hút khách 30 năm dù chủ và phục vụ đều không thể nói

Sự kiện: Việc tử tế

Quán ốc Bà câm - một quán hàng nhỏ nhưng đã có 30 năm làm nghề. Chủ quán là một người phụ nữ đặc biệt, vì chưa bao giờ có thể cất lên tiếng nói của mình.

Khánh Linh