Quang Dũng ngại ngùng khi cố Trịnh Công Sơn bắt đọc báo luyện phát âm

"Lúc đó giọng tôi vẫn còn bị âm hưởng miền Trung nhiều, anh Sơn bèn đưa tờ báo và bảo tôi ngồi đọc to theo chuẩn giọng Bắc để luyện phát âm" – Quang Dũng nhớ lại kỷ niệm về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Trúc Thy