Quang Hải, Thành Chung nói gì khi V.league tạm hoãn do Covid-19

Quang Hải và Thành Chung đã có những chia sẻ về việc V.league bị tạm hoãn do dịch Covid-19.

Xuân Minh