Quang Linh Vlogs: Chàng trai Việt gây 'bão mạng', nổi danh ở Châu Phi

Sau 6 năm sống tại Angola, Quang Linh Vlogs đã thực hiện được nhiều hoạt động có ý nghĩa, cho một bộ phận người dân tại Châu Phi.

Hà Phương