Quầy hàng 0 đồng 'cứu nguy' lao động nghèo Hà Nội

Sự kiện: Việc tử tế
Hà Nội những ngày dịch bệnh bùng phát khiến nhiều người lao động mất việc làm và không có thu nhập. Rất nhiều những quầy hàng lương thực 0 đồng xuất hiện trên phố đã tiếp sức, giúp đỡ người nghèo vượt qua đại dịch.

Thùy Chi - Nguyễn Đức