Quầy hàng 0 đồng, lấy tùy ý trả tùy tâm giải cứu nông sản Hải Dương

Sự kiện: Việc tử tế
Một quầy hàng đặc biệt, không trả giá, không có bàn cân. Người đến mua có thể lấy bao nhiêu túi hoặc bao nhiêu loại củ quả tùy vào nhu cầu mà không giới hạn số lượng và tự tay ủng hộ số tiền tùy tâm.

Nguyễn Đức