Quyền Linh, Kyo York hăng hái vác gạo giúp nghệ sĩ khó khăn mùa dịch

Sáng 15/8, Quyền Linh đã trực tiếp đến Hội sân khấu và Hội văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh để trao tặng 15 tấn gạo trong chương trình "Hạt gạo nghĩa tình".

Kỳ Anh - Đức Liên