Ra mắt ứng dụng khai báo y tế điện tử kiểm soát dịch COVID-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Chiều 9/3, Bộ TT&TT và Bộ Y tế kết hợp với các công ty công nghệ lớn trong nước lần đầu tiên đưa ra mắt 2 ứng dụng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đình Hiếu - Nguyễn Đức