Rắn hổ mang lẻn vào chuồng nuốt nhiều chim quý

Một người nuôi chim đã sốc khi phát hiện con hổ mang dài gần 2m đột nhập chuồng nuôi chim săn mồi.

Nguồn: Newsflare