Rắn lục đuôi đỏ quay đầu cắn thẳng vào miệng hổ mang chúa

Con rắn hổ mang chúa đã bị bất ngờ nên không thể tránh được đòn tấn công của con mồi.
Nguồn Youtube