Rạng sáng 4/7 bão cập bờ Quảng Ninh, Hải Phòng

Áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh lên thành bão khi vào Vịnh Bắc Bộ. Thời gian bão cập bờ khoảng rạng sáng 4/7.

Đình Hiếu - Thu Thủy