Rùng mình xác người gây ô nhiêm tại Mosul, Iraq

Các phần tử thánh chiến đã khiến cuộc sống người dân tại thành phố Mosul, Iraq trở nên tăm tối. Những xác chết đang gây ô nhiễm môi trường tại đây, bởi nó không được di chuyển nó đi đâu.

Theo VTC1