Rượu giả - thủ phạm của hàng trăm vụ ngộ độc rượu mỗi năm

Không nói quá khi rượu giả, rượu lậu đang là nguyên nhân của hàng trăm vụ ngộ độc rượu mỗi năm. Thậm chí có người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Theo VTV