"Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc" - Harvey MacKay. Nguyễn Diệu Anh, cô sinh viên 20 tuổi nhận ra điều này sau khi đọc một cuốn sách tâm đắc.

"Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc" -  Harvey MacKay. Nguyễn Diệu Anh, cô sinh viên 20 tuổi nhận ra điều này sau khi đọc một cuốn sách tâm đắc.

"Khi bắt tay làm gì cũng cần có tư tưởng và mục tiêu rõ ràng để không phí hoài thời gian vô ích và hơn thế là đừng phí hoài tuổi trẻ", Nguyễn Diệu Anh, cô nữ sinh 20 tuổi ở Hà Nội nhận ra điều này sau khi đọc cuốn sách Tui tr đáng giá bao nhiêu.