Dịch Covid-19 tái bùng phát, nhiều sao Việt nghiêm túc thực hiện cách ly, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, xã hội. Đồng thời, họ kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao ý thức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Thực hiện: Minh Tuyền