Sao Việt và những lần bị fan cuồng quấy rối

Nhiều nghệ sĩ Việt đã phải đối phó với những người hâm mộ quá khích.

Đăng Khoa