Sẽ ra sao nếu con người không có móng tay, móng chân?

Tại sao con người là có móng? Chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nếu không còn móng? Việc này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay không?

M.B (Theo What IF)