Siết chặt biên giới với Campuchia chống dịch Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19
Trước diễn biến dịch Covid-19 đang phức tạp ở Campuchia, các ngành chức năng tỉnh An Giang đang siết chặt công tác quản lý biên giới.

Đình Tuyến