'Siêu nhân' gắp 15.000 con thú bông tiết lộ bí kíp phá đảo trò chơi

Với khả năng gắp thú siêu hạng của mình, anh Chen Zhitong đã tiết lộ 'bí kíp' để có thể gắp tới 15.000 con thú bông trong vòng một năm.

Theo Great Big Story