Siêu Trăng, Trăng Máu, Trăng Sói xảy ra cùng lúc vào tháng 1/2019

Những ai yêu thích thiên văn sẽ có cơ hội chứng kiến hiện tượng Mặt Trăng đặc biệt xảy ra vào tháng 1/2019.
Video: Reuters, Cosmo News