Sông Tô Lịch nước đen, cá chết dạt vào bờ sau khi ngừng xả nước hồ Tây

Từ sáng 9/7, hơn 1 triệu m3 nước từ hồ Tây được mở vào sông Tô Lịch khiến nước sông trở nên trong xanh. Tuy nhiên, sau khi ngừng nhận nước từ hồ Tây, nước sông Tô Lịch đen trở lại, một số đoạn sông xuất hiện cá chết dạt vào bờ.

Đình Hiếu