Suboi rơi nước mắt vì phải chia tay thí sinh tài năng ở Rap Việt

Suboi rơi nước mắt vì phải loại thí sinh tài năng là Gừng. Nữ HLV tiếc nuối vì không có “nón vàng” cứu thí sinh đội mình.

Huỳnh Quyên