Sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tiến triển tốt

Từ năm 2014, sức khỏe của thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có dấu hiệu suy yếu và ngày 11/11/2014, ông bị xuất huyết não và phải nhập viện cấp cứu. Sau một thời gian điều trị tại Pháp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh được đưa qua Mỹ để điều trị phục hồi chức năng.
Theo ANTV