Suýt bị sư tử ăn thịt, linh dương lê lết tìm cách thoát thân

Cuộc đấu sinh tử giữa sư tử và linh dương được quay tại vườn quốc gia Kruger ở Nam Phi.
Theo Kruger