Tả lợn châu Phi: Cuộc chiến hơn 100 năm với dịch bệnh không thuốc chữa

Lần đầu tiên xuất hiện ở châu Phi vào năm 1907, dịch bệnh này chưa được ghi chép nhiều và mô tả lại một cách cụ thể. Năm 1921, hàng nghìn con lợn ốm rồi chết được ghi nhận ở Keyna và cái tên 'dịch tả lợn châu Phi' chính thức bắt nguồn từ đó. Đến nay, vào thế kỷ 21 tân tiến, con người vẫn chưa tìm ra thuốc để chống lại đại dịch này.

Q.N (Video: Tomo News, RT, AP...)