Tai nạn do thả trâu bò trên con đường nghìn tỷ ở Hà Nội

Tình trạng bò thả rông, cho ăn cỏ ngay trên dải phân cách như thế này diễn ra hàng ngày trên đường trục phía Nam thành phố đoạn qua huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Đình Hiếu