Tài xế xe bán tải chặn đầu, hùng hổ dùng gậy đập vỡ kính ô tô con phía sau

Tài xế xe bán tải tỏ ra bực tức, chặn đầu chiếc xe ô tô con, liên tục đập gậy vào kính và yêu cầu tài xế ô tô phải xuống xe.

Nguồn: MXHGT