Tang lễ Phi Nhung không nhận vòng hoa, tiền phúng điếu làm từ thiện

Con gái Phi Nhung mong khách viếng không gửi vòng hoa mà dùng số tiền đó góp quỹ làm từ thiện.

Thu Trang - Túy Cát